Skip to content Skip to footer

Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizim adımıza faaliyet gösteren iş ortalarımız olan üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır ve hukuka uygun olarak işlenir.

Çerez (“Cookie”) Nedir? Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler, Web sitesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

 

Kullandığımız Çerez Türleri

Oturum çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresinde kullanılan ve tarayıcıyı kapattığınızda silinen geçici çerezlerdir. Bu çerezler ziyaretiniz esnasında sitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar.

Kalıcı çerezler: Sitenin işlevselliğini arttırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Bu çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınız aracılığıyla depolanır. Bazı kalıcı çerezler siteyi kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alınarak size özel öneriler sunulması için kullanılır. Sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda daha önceden oluşturulmuş bir çerez varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik özelleştirilerek daha iyi hizmet almanız sağlanır.

Teknik çerezler: Sitenin çalışmasını sağlamanın yanı sıra, çalışmayan alanları ve sayfaların tespitinde kullanılır.

Otantikasyon çerezleri: Siteye şifrenizle giriş yapmanız durumunda, ziyaret ettiğiniz her bir sayfada şifrenin yeniden girilmesini önlemek için kullanılır.

Flash çerezleri: Sitedeki görüntü ve ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılır. 

Kişiselleştirme çerezleri: Kullanıcı tercihlerini (örneğin seçilen dil tercihi) farklı sitelerin farklı sayfalarında hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik çerezler: Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların belirlenmesi, ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi bilgileri gösterir; sitenin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme:

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.  

Çerez Tercihleri yönetimi Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitelerinin etkin bir şekilde çalışması için çerezlerin kullanılması gerekli iken bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup konu hakkında ayarlar tarafınızca yapılmalıdır. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

Hangi Haklara Sahipsiniz? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi ve başvuru için web sayfamızda yayınlanan KVKK AYDINLATMA METNİ’ ni okuyunuz.

Rıza ve Politika’daki Değişiklikler Politika ile size Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda duyguakyol.av.tr web sayfasını ziyaret ederek ve web sitesinde yer alan sayfalarda gezinerek, tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.